ZESPÓŁ  SZKÓŁ  SAMORZĄDOWYCH  W  PROJEKCIE

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa  w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

Nasze szkoły w bieżącym roku szkolnym realizują projekt, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie nadwadze i otyłości oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym. Poprzez edukację, wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach pragniemy promować to, co jest najważniejsze dla naszego zdrowia. Udział w programie „Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej” zakłada, że w szkole cała społeczność, czyli pracownicy, uczniowie i rodzice podejmą wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej. Program ten przez najbliższe 5 latach będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki. Przedszkole/szkoła, które pomyślnie wdrożą program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzymają Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Aby otrzymać taki certyfikat, należy promować prawidłowe żywienie i aktywność społeczną. Wynikiem różnorodnych działań ma być wyższy poziom wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół, poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów, trend spadkowy lub przynajmniej zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę niezbędne kryteria do zdobycia certyfikatu, przygotowano szczegółowy plan działania, który od października 2013 r. jest systematycznie realizowany. Każdy wychowawca wspólnie z uczniami swojej klasy wybrał jedną przerwę, w czasie której wspólnie spożywają drugie śniadanie, pamiętając o prawidłowym żywieniu. W stołówce szkolnej jest wywieszany jadłospis. Uczniowie wykonali plakaty promujące zdrowe żywienie, które zdobią klasy i korytarze szkolne. Odbyło się spotkanie z dietetykiem, którego temat „Wiem, co jem” był ściśle związany z założeniami naszego programu. Podczas zebrań wychowawcy poinformowali rodziców o projekcie i jego celach oraz przekazali broszury pt. „Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej”. Organizujemy imprezy sportowo – rekreacyjne, np.” Dzień bez TV”, Dzień sportu itp. W każdy piątek w godz. 16.00 – 17.30 odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne pod hasłem „Sportowy piątek”. Ponadto jesteśmy organizatorami wielu turniejów, np. piłki nożnej, piłki ręcznej, siedmioboju LA, hokeja. Wkrótce z okazji Pierwszego Dnia Wiosny planujemy sportowe rozgrywki między klasowe. Na lekcjach wychowania fizycznego wprowadzono jedną godzinę tygodniowo tzw. „Sport do wyboru”, na której uczniowie wybierają sobie dyscyplinę sportową, którą chcą realizować. Aby ograniczyć liczbę zwolnień i motywować do aktywności fizycznej wdrożono akcję „Stop zwolnieniom z WF”, dzięki której każdy uczeń ze 100% frekwencją czynnego udziału w zajęciach otrzyma ocenę o jeden stopień wyższą z wychowania fizycznego. Jako szkoła kontynuujemy programy „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Trzymaj formę” i „Żyj smacznie i zdrowo”. Wolontariusze przygotowują pod okiem opiekuna zajęcia na temat zdrowego żywienia i przeprowadzają pogadanki w klasach, korzystając z materiałów za strony www.zachowajrownowage.pl. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony kącik prawidłowego żywienia, prowadzony przez uczniów. W maju planujemy kolejny już Rajd Rowerowy oraz Rajd Pieszy dla uczniów klas I – III. Wśród uczniów odbędzie się także debata na temat żywienia. Ponadto na stronie internetowej naszej szkoły (www.szkolalubniewice.pl) można znaleźć wiele cennych informacji na temat właściwego żywienia i aktywności fizycznej – odsyłacze do różnych stron internetowych, artykułów oraz notatki o przedsięwzięciach podjętych w szkole. Mamy nadzieję na zdobycie Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej, ale jeszcze bardziej liczymy na większą świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here