Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowano konkurs skierowany do uczniów naszego gimnazjum. Jego celem było: poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS, integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Konkurs wiedzy został przeprowadzony w pierwszym tygodniu grudnia po przeprowadzeniu zajęć tematycznych. W eliminacjach wzięło udział 29 chętnych uczniów. Wyniki: I miejsce: Jakub Krasowski, Adam Mika, Wiktor Ralcewicz, II miejsce: Amelia Bednarczyk, Martyna Czech, III miejsce: Kamil Kręcichwost. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach. Serdecznie gratulujemy!

Dodała: Katarzyna Kosmalska