225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

w Lubniewicach