Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach

dzień 31 października 2016 r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W w/w dniu odbywać się będą zajęcia świetlicowe ( od godz.8.00 do 14.30 )

Przywozy z poszczególnych miejscowości :

Jarnatów – 7.30 – BUS

Pniewo, Osiecko – 7.40 – BUS

Suszyce – 7.45 – BUS

Trzcińce – 7.55 – BUS
Glisno, Świerczów – 7.50 – 7.55 – autobus
Odwozy : 14.00 – BUS.