Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach
w roku szkolnym 2021/2022:
 
 1.  Dyrektor – Renata Kaczmarek
 2. Zastępca dyrektora –  Marcin Tyczyński
 3. Elżbieta Arciszewska
 4. Natalia Dudziak 
 5. Jolanta Janiszewska
 6. Agnieszka Jenek
 7. Jolanta Jeremicz
 8. Maria Jęchorek 
 9. Izabela Kiepura
 10. Aldona Mackiewicz
 11. Wioleta Pietkiewicz
 12. Izabela Pilecka
 13.  Anna Polechajło – Leszczyłowska 
 14. Marta Rogowska 
 15. Barbara Sembratowicz
 16. Daria Sidorowicz
 17. Justyna Skonieczna
 18. Izydor Sobecki
 19. Iwona Stelmach
 20. Mirosława Kościukiewicz
 21. Bogusław Bober
 22. Iwona Domniak 
 23. Jolanta Kałuska
 24. Katarzyna Mikołajewska
 25. Jolanta Bernaś