Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach
w roku szkolnym 2020/2021:
 
1. Dyrektor – Renata Kaczmarek
2. Zastępca dyrektora –  Marcin Tyczyński
3.  Elżbieta Arciszewska

4. Jolanta Bernaś

5. Natalia Niewiarczuk

6. Natalia Dudziak 

7.  Jolanta Janiszewska

8. Agnieszka Jenek

9. Jolanta Jeremicz

10. Maria Jęchorek 

11. Joanna Kowalska

12. Izabela Kiepura

13. Aldona Mackiewicz

14. Wioleta Pietkiewicz

15. Izabela Pilecka

16. Anna Polechajło – Leszczyłowska 

17. Marta Rogowska 

18. Barbara Sembratowicz

19. Daria Sidorowicz

20. Justyna Skonieczna

21. Izydor Sobecki

22. Iwona Stelmach