Kalendarz roku szkolnego

2018/2019

w Szkole Podstawowej w im. Janusza Korczaka 

w Lubniewicach

1.      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

3 września 2018 r.
2.      Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.
3.      Ferie zimowe

 

14 – 27 stycznia 2019 r.
4.      Egzamin gimnazjalny

 

a) część humanistyczna

b) część matematyczno-przyrodnicza

c) język obcy nowożytny

 

 

a) 10 kwietnia 2019 r.

b) 11 kwietnia 2019 r.

c) 12 kwietnia 2019 r.

5.      Egzamin ósmoklasisty

 

a)  język polski

b) matematyka

c)  język obcy nowożytny

 

 

 

a) 15 kwietnia 2019 r.

b) 16 kwietnia 2019 r.

c) 17 kwietnia 2019 r.

6.      Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 – 23 kwietnia 2019 r.
7.      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.
8.      Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
9.      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych02.11.2018 r.

02.05.2019 r.