Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024

31.05.2024 r.

jest dniem wolnym

od zajęć edukacyjnych.