Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE
I KRYTERIA OCENIANIA
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Przedmiot
 
 
nauczanie zintegrowane klasy I – III

 wiedza o społeczeństwie
 

technika

 

 

 

 

wychowanie fizyczne

 

 

 

 

przyroda
 plastyka klasa IV
plastyka V
plastyka VI

 

 

 

PSO J.POLSKI
 

 

 

matematyka

 

 

 

chemia

 biologia

 

 

informatyka SP

 

 

geografia

 

 

 

język niemiecki I – III SP
język niemiecki IV – VIII
 

fizyka

 

 

religia klasy I – III  SP
religia klasy IV – VI

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

mgr Marcin Tyczyński