poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona główna Szkoła podstawowa Patron Szkoły Janusz Korczak

Patron Szkoły Janusz Korczak

Konkurs na najciekawszy album o Januszu Korczaku

Dnia 23 listopada 2015r. jury oceniło 9 prac uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Lubniewicach, którzy przygotowali album o życiu i twórczości Janusza Korczaka, patrona naszej Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było: rozwijanie postaw patriotycznych oraz poszerzanie wiedzy młodego pokolenia...

Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?

19 listopada 2015 r. w kl. III odbył się konkurs czytelniczy „CZY ZNASZ WIERSZE JANA BRZECHWY ?” konkurs został przeprowadzony w formie testu, który składał się z 13 pytań dotyczący znajomości wierszy i krótkiej biografii autora. Do konkursu przystąpiło...

Dzieciństwo i młodość

Janusz Korczak właściwe Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Brak dokładnej daty rocznej Korczak tłumaczył zaniedbaniem formalności metrykalnych przez ojca. Pochodził z rodziny Goldszmitów żyjących od wielu pokoleń w Polsce, która była związana...

Jako wychowawca na koloniach letnich

W latach 1900-1915 był aktywnym członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich. W końcowej fazie studiów medycznych rozpoczął pracę na koloniach jako wychowawca. W 1904 i 1907 roku prowadził kolonie dla dzieci żydowskich w ośrodku wakacyjnym „Michałówka” w miejscowości Daniłowo-Błędnica (gubernia łomżyńska),...

W służbie medyczno – pedagogicznej

W marcu 1905 roku Janusz Korczak otrzymał dyplom lekarza i podjął pracę w Warszawie w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów przy ulicy Śliskiej 51. W placówce tej znajdowało się 25 łóżek. Zobowiązany był do całodobowej opieki nad...

W Domu Sierot i Naszym Domu

W 1912 roku Korczak rozstał się z pracą w szpitalu i obejął funkcję dyrektora Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92, pozostającego pod opieką Towarzystwa „Pomocy dla Sierot”. Współpracował ze Stefanią Wilczyńska i razem z nią zaopiekował się 85 wychowankami....

Radio

W 1935 roku związał się z Polskim Radiem. Pod pseudonimem Stary Doktor wygłaszał liczne pogadanki dla dzieci, co było nowością w radiofonii polskiej; otrzymał zaproszenie do „Anteny”. W 1938 wygłosił w radiu powieść „Pedagogika żartobliwa”. W 1934 roku i...

W getcie warszawskim

Od pierwszych dni wojny Korczak nieustannie zabiegał o wsparcie dla Domu Sierot, organizując kolonie letnie (czerwiec-lipiec 1940). Dostarczał żywność dzieciom poprzez działalność jałmużniczą. W 1940 roku Dom Sierot został przesiedlony do getta, zaś Korczaka aresztowano za nienoszenie nakazanej Żydom...

Ostatnia droga Janusza Korczaka i dzieci

W dniu 6 sierpnia 1942 roku hitlerowscy okupanci wyprowadzili z Domu Sierot Korczaka, Wilczyńską, wszystkich współpracowników i dwustu wychowanków. Ostatnim człowiekiem, który widział Korczaka na Umschlagplatzu i chciał mu pomóc był Nechum Remba (działacz podziemnej organizacji samoobrony w getcie)....

Janusz Korczak i dzieci w treblince

Na terenie symbolicznego cmentarza w Treblince wśród siedemnastu tysięcy kamieni znajduje się jedno imienne upamiętnienie: JANUSZ KORCZAK (Henryk Goldszmit) I DZIECI. Wychowawca, lekarz stał się symbolem męczeńskiej śmierci deportowanych i zamordowanych ludzi. Janusz Korczak do końca pozostał wierny swoim...