Dnia 23 listopada 2015r. jury oceniło 9 prac uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Lubniewicach, którzy przygotowali album o życiu i twórczości Janusza Korczaka, patrona naszej Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było: rozwijanie postaw patriotycznych oraz poszerzanie wiedzy młodego pokolenia poprzez przybliżenie życia i twórczości Janusza Korczaka patrona naszej Szkoły Podstawowej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci, wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w życiu wspólnoty klasowej i szkolnej. Po ocenie prac ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce – Milena Weryńska, Dagmara Kuzajewska, II miejsce – Aleksandra Bugdalska, Marta Rudzińska, Anna Siwińska, III miejsce – Oliwia Wierzbińska, Jakub Rusakiewicz, Maciej Jurczyk. Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję Szkoły i Bibliotekę Publiczną w Lubniewicach oraz pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy wszystkim uczniom kl. III za udział w konkursie.

Autor: Barbara Sembratowicz