19 listopada 2015 r. w kl. III odbył się konkurs czytelniczy „CZY ZNASZ WIERSZE JANA BRZECHWY ?” konkurs został przeprowadzony w formie testu, który składał się z 13 pytań dotyczący znajomości wierszy i krótkiej biografii autora. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów z kl. III. Celem konkursu było: sprawdzenie w atrakcyjny sposób znajomości wierszy i życiorysu Jana Brzechwy, budzenie zainteresowań czytelniczych. Popularyzacja twórczości Jana Brzechwy. Jury po ocenie prac przyznało: I miejsce – Maria Ratajczyk – 34/40pII miejsce – Oliwia Wierzbińska – 26/40, Jakub Rusakiewicz – 26/40, Maciej Jurczyk – 26/40, III miejsce – Marta Rudzińska – 25/40.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję Szkoły i Bibliotekę Publiczną oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy zawodnikom rewelacyjnej znajomości wierszy autora, jego biografii i nagród.

Autor: Barbara Sembratowicz