Dnia 14.05.2018 r.  odbędą się zebrania

z rodzicami 

w  sprawie: 

Propozycji ocen końcoworocznych w  roku szkolnym 2017/2018

godzina 1630 ––  Szkoła Podstawowa

godzina 1700 ––  Gimnazjum