Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 24 do 28 maja 2021 r.

uczniowie klas I-III oraz kl. VI, VII a i VII b

wracają do nauki stacjonarnej.

Pozostałe klasy mają naukę zdalną.

Jednocześnie informuję, że w dniach 25,26,27 maja

odbywa się egzamin ósmoklasisty,

 W ZWIĄZKU Z TYM  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

W FORMIE  STACJONARNEJ ORAZ  ZDALNEJ SĄ ODWOŁANE.

Przywozy i odwozy:

 

  • w dniach 25,26,27 maja:

– Jarnatów – 715

– Glisno – 740

– Os. Świerczów – 745

– Pniewo – 720

– Osiecko – 725

– Os. Suszyce – 730

– Os. Trzcińce – 740

Odwozy klas ósmych po zakończonych egzaminach.

Przedszkole i świetlica 1430

Zajęcia świetlicowe w dniach 25,26,27 maja są organizowane w godzinach od 730 do 1430