Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022

17 czerwiec 2022 r.

jest dniem wolnym

od zajęć edukacyjnych.