18 kwietnia o godz. 9.00 rozpoczął się trzydniowy  Egzamin gimnazjalny 2018. W pierwszym dniu egzaminu uczniowie zmierzą się z historią i wiedzą o społeczeństwie, a o 11.00 z języka polskiego. W drugim dniu uczniowie napiszą egzamin z przedmiotów przyrodniczych ( biologia, chemia, fizyka , geografia) oraz z matematyki. Natomiast w piątek przystąpią do egzaminu z języka obcego.

Galeria