Informujmy, że zgodnie z podpisanym 9 kwietnia 2020 r.

rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej

przerwa w nauczaniu stacjonarnym

została przedłużona

do 26 kwietnia br.