W piątek 25 października 2019 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły Pani Renaty Kaczmarek, która powitała Sekretarza Gminy Bartosza Jankowskiego, który reprezentował Burmistrza Lubniewic Radosława Sosnowskiego oraz wszystkich zebranych. Apel rozpoczęły klasy siódme, które przedstawiły życie i twórczość Patrona Szkoły Janusza Korczaka. Następnie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali  swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor Renata Kaczmarek. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, kuferki oraz legitymacje szkolne. Nie zabrakło też słodkości od zaproszonych gości. W radosnym nastroju uczniowie udali się do swoich sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dodała: Natalia Dudziak