Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

od 17 do 21 maja 2021 r.

uczniowie klas I-III oraz kl. IV, V, VIII a, b

wracają do nauki stacjonarnej.

Pozostałe klasy pozostają na nauce zdalnej.

Plan przywozów i odwozów od dnia 17 maja 2021 r. TUTAJ …….

Dodała: Renata Kaczmarek