Decyzją Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 została wybrana oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków firmy Coloonnade.

Składka za ubezpieczenie wynosi 48 zł płatne u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły do 15.10.2021 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w sekretariacie szkoły.