W roku szkolnym 2018/2019 składka na ubezpieczenie każdego dziecka wynosi 43 zł, płatna do 15.10.2018 r. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w sekretariacie szkoły. Osoby ubezpieczające indywidualnie dzieci proszone są o przekazanie informacji do sekretariatu.

Dodał: Marcin Tyczyński