12.09.2016 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, spośród kandydatów przedstawiciele klas (trójki klasowe) wybrali Przewodniczącą Szkoły, Wiceprzewodniczącą oraz Skarbnika-Sekretarza. Najwięcej głosów uzyskała Julia Tyczyńska z klasy III b, drugie miejsce zajęła Urszula Pyrciak z klasy II a i trzecie Natalia Boruta z klasy III a. Gratulujemy!

Dodała:   Marta Rogowska / SU: Julia Tyczyńska, Urszula Pyrciak