Konkurs wiedzy „Prawdy i mity o alkoholu”

W grudniu po wcześniej przeprowadzonych zajęciach tematycznych w klasach IV – VI został zorganizowany konkurs wiedzy „Prawdy i mity o alkoholu” w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień. Celem konkursu było zwiększanie świadomości o zagrożeniach uzależnieniami, kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowania, odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zaangażowanie uczniów w działania profilaktyczne. Konkurs składał się z testu wiedzy w postaci pytań zamkniętych oraz z zadania otwartego. W konkursie wzięło udział 71 chętnych uczniów z klas IV – VI. Wyniki: Klasa IV: I miejsce – Milena Weryńska, II miejsce – Igor Kononowicz, III miejsce – Ania Siwińska. Klasa V a: I miejsce – Aneta Musiałowska, II miejsce – Marcjanna Szewczykowska. III miejsce – Alicja Przybyłek. Klasa V b: I miejsce – Marcel Glinka, II miejsce – Gabrysia Tadysz. III miejsce – Aldona Wróblewska: Klasa VI: I miejsce – Jakub Jagiełło, II miejsce – Emilia Kuzajewska, III miejsce – Mateusz Janiak.

Szkolny konkurs „Wiedzy o HIV i AIDS”

Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowany został konkurs dla uczniów naszego gimnazjum. Jego celem było: poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS, integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Konkurs wiedzy został przeprowadzony w pierwszym tygodniu grudnia po przeprowadzeniu zajęć tematycznych. W eliminacjach wzięło udział 53 chętnych uczniów Gimnazjum. Wyniki: I miejsce: Urszula Pyrciak, Karolina Biegowska. II miejsce: Jakub Krasowski, Adam Mika. III miejsce: Aleksandra Tomaszewska. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach. Serdecznie gratulujemy!

Dodała: Katarzyna Kosmalska