Na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r.

w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r.

przedszkola i klasy I – III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian,

natomiast uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę zdalną.

Kody dostępu do zajęć z poszczególnych przedmiotów na platformie google classroom zostaną przesłane przez e – dziennik Librus.

Instrukcja logowania ucznia do platformy Classroom TUTAJ

Z poważaniem – Renata Kaczmarek