Dotyczy klas I-III

PRZYWOZY:

Brak przywozów z Glisna o godz. 700

Pozostałe godziny przywozów bez zmian

ODWOZY:

od poniedziałku do czwartku

  • Glisno , Świerczów – 1250, 1345
  • Jarnatów , Osiecko, Pniewo, Trzcińce – 1345

Odwozy w piątek

  • we wszystkich kierunkach o godz. 1250