Informujemy, że rodzice/ opiekunowie prawni uczniów klas IV – VIII mogą wnioskować do Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Lubniewicach o wypożyczenie sprzętu  na potrzeby nauki zdalnej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu użyczenia sprzętu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubniewicach na czas nauki zdalnej, należy wypełnij i złożyć w sekretariacie lub poprzez email (splubniewice@interia.pl) .

Dodał: Marcin Tyczyński