Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,

że od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

wszystkie klasy szkoły podstawowej są na nauczaniu zdalnym.

 

Z poważaniem Renata Kaczmarek