Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021

dni 12,13 listopada 2020 r.,

są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

Dodał: Marcin Tyczyński