Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach

w dniach 23,24,25.05.2023 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Jednocześnie informuję, że te dni są
DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.


Z uwagi na udział nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych zajęcia świetlicowe
nie będą organizowane (dotyczy klas I – VII).

Przywozy na egzamin z poszczególnych miejscowości dla uczniów klas ósmych:  

Pniewo – 7.20

Osiecko – 7.25

Os. Suszyce – 7.30

Os. Trzcińce – 7.40

Jarnatów – 7.15

Glisno –7.35

Os. Świerczów – 7.40

Odwozy we wszystkich kierunkach po zakończeniu egzaminu