Informuję, że dni :

11-12 czerwca 2020 r.

oraz

16,17,18 czerwca 2020 r. ( egzamin ósmoklasisty)

są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

Dodał: Marcin Tyczyński