Proszę uczniów i rodziców  o zapoznanie się z

ZASADAMI   OBOWIĄZUJĄCYMI  UCZNIÓW  I  RODZICÓW/PRAWNYCH  OPIEKUNÓW

w zakresie bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach.

Rodziców prosimy o  wypełnienie załącznika nr 1 i przesłania na adres email:  splubniewice@interia.pl lub przekazania osobiście w szkole nie później niż do 10 czerwca 2020 r.

Zasady  obowiązujące  uczniów  i  rodziców/prawnych  opiekunów w zakresie bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach (PDF) + załącznik 1