Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach

dni 2,4,5 maja 2017 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W w/w dniach odbywać się będą zajęcia świetlicowe ( od godz.8.00 do 14.30 )

Przywozy z poszczególnych miejscowości :

Jarnatów – 7.30 – BUS

Pniewo, Osiecko – 7.40 – BUS

Suszyce – 7.45 – BUS

Trzcińce – 7.55 – BUS


Glisno, Świerczów – 7.50 – 7.55 – autobus


Odwozy : 14.00 – BUS