W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych uczniów zostały zorganizowane „Wyścigi rzędów”, natomiast uczniowie klas starszych rozegrali między klasowy turniej halowej piłki nożnej. W turnieju wzięło udział 5 drużyn. I miejsce zajęła klasa VII, II miejsce klasa V, III miejsce klasa VIII. Po zmaganiach sportowych wszyscy uczniowie udali się na pieczoną kiełbaskę i lody ufundowane przez Rade Rodziców.