Informuję, że zgodnie  z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej      im. Janusza Korczaka w Lubniewicach

12 listopada  2021 r.

jest  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych .

W tym dniu w godzinach od  800 do 1400 odbywać się będą zajęcia świetlicowe.

Przywozy z poszczególnych miejscowości:

Pniewo – 730

Osiecko – 735

Os. Suszyce  – 740

Os. Trzcińce – 750

Glisno – 800

Os. Świerczów – 805

Jarnatów – 825

Odwozy we wszystkich kierunkach : 1400