Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

obowiązuje nauczanie zdalne.

Jednocześnie informuję, że na podstawie kalendarza roku szkolnego 2021/2022 dzień

07 stycznia 2022 r.

jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

W związku nauczaniem zdalnym zajęcia opiekuńcze w tym dniu na terenie szkoły nie będą organizowane.

Dodała: Renata Kaczmarek