Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że

od dnia

31 stycznia do dnia 27 lutego 2022 r. klasy V – VIII pozostają na nauce zdalnej,

natomiast klasy I – IV uczą się stacjonarnie.

Od 31 stycznia 2022 r. obowiązuje :