Wybory Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów

Na przełomie września i października w Szkole Podstawowej odbyły się tajne wybory Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów. Najpierw po przeprowadzonych zajęciach tematycznych uczniowie klas IV – VI wybrali swojego klasowego kandydata, następnie odbyło się głosowanie tajne wśród uczniów klas II – VI. Uczniowie otrzymali kartki, na których wpisali imię i nazwisko swojego kandydata, którego chcieliby widzieć w roli Rzecznika Praw Ucznia. Kandydaci: Otylia Woźniakowska – klasa IV, Damian Przybysz – klasa V, Alicja Jarzyna – klasa VI a, Maja Grochowina – VI b.Rzecznik Praw Uczniów to uczeń obdarowany zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską (klasy II – VI) w drodze tajnego głosowania. Rolą Rzecznika jest niesienie pomocy, przy rozwiązywaniu problemów i konfliktów powstających na co dzień w szkole.Kontaktować z Rzecznikiem uczniowskim oraz nauczycielem (K. Kosmalska) można się indywidualnie i grupowo oraz poprzez Skrzynkę  Pytań.  Jest to skrzynka, do której można anonimowo wrzucać listy i kartki z trapiącymi  Was problemami, o których boicie się mówić lub też nie wiecie, do kogo  zwrócić się po pomoc. Dzięki tej skrzynce masz możliwość podzielić się  informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników, ale również pochwalić się osiągnięciami. Po przeliczeniu głosów przez wolontariuszkę Annę Szwaczuk, okazało się, że Rzecznikiem Praw Ucznia został jednogłośnie wybrany Damian Przybysz. Serdecznie gratulujemy!

Wybory trójek klasowych


We wrześniu odbyły się wybory do trójek klasowych.

Wyniki:

KL.IV: Gospodarz –  Tomasz Kowalewski, z-ca – Jakub Jagiełło, sekretarz – Oliwia Morzyk

KL.V:  Gospodarz-  Aleksandra Bamber, z-ca – Amelia Bednarczyk, sekretarz – Mateusz Wiącek

KL.VIA: Gospodarz – Alicja Wolanin, z-ca – Urszula Pyrciak, sekretarz –  Karolina Biegowska

KL.VIB: Gospodarz – Anna Kargul, z-ca – Mateusz Czarnecki, sekretarz –   Ewa Guła

 

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej


W dniu 10.09 2014 r. w świetlicy szkolnej odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Udział w głosowaniu wzięli uczniowie z kl. IV-VI wytypowani do pracy w Samorządzie Uczniowskim oraz uczniowie wchodzący w skład trójek klasowych . Funkcje na rok szkolny 2014/2015 objęli: PRZEWODNICZĄCY: Urszula Pyrciak  kl. VI a, ZASTĘPCA:  Anna Kargul  kl. VI b, Członkowie: Tomasz Kowalewski  kl. IV i Aleksandra Bamber kl. V. Serdecznie gratulujemy ! Życzymy owocnej pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here