Od 13.10 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka

wprowadzamy dla wszystkich

OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK

w czasie przerw w przestrzeni wspólnej.

Maseczki nie obowiązują po wejściu do klas.

Dodał: Marcin Tyczyński