Dnia 18 października 2019 r. w czasie trwania trzeciej godziny lekcyjnej uczennice klasy VIII wzięły aktywny udział w prelekcji pod tytułem „Poznaj swoje piersi”. Natomiast chłopcy z tej klasy wzięli udział w prelekcji „Skóra pod lupą”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane zostały w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz elementów programu Szkoły Realizującej Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Uczennice poznały zasady samobadania piersi oraz miały możliwość wykonania praktycznego samobadania przy pomocy specjalistycznego fantomu. Natomiast chłopcy uzyskali praktyczne informacje w jaki sposób można zapobiegać chorobom nowotworowym skóry. Zajęcia przeprowadziła Pani Joanna Kubicka oraz pani Katarzyna Grupińska pracownice działu Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sulęcinie. Zajęcia zorganizowane zostały przez pielęgniarkę szkolną i pedagoga.

Dodała: Katarzyna Kosmalska