W dniach 27 listopada – 14 grudnia 2017 r. przedstawiciele Szkolnej Grupy Wolontariatu zorganizowali i przeprowadzili kolejną edycję ogólnopolskiej zbiórki „Góra grosza”. Uczniowie ogłosili akcję w każdej klasie, przekazali gospodarzom klas specjalnie przygotowanie słoiki. Następnie po zakończonym terminie zbiórki wolontariusze przystąpili do liczenia monet.

W sumie zebraliśmy 10.364 sztuki monet, ważące 20 kg, o łącznej kwocie 456,95 zł.

Klasa I a – 81,25 zł, klasa I b – 36,07 zł, klasa II – 30,47 zł, klasa III a – 19,94 zł, klasa III b – 60,61 zł, klasa IV a – 5,91 zł, klasa IV b – 39,25 zł, klasa V – 11,13 zł, klasa VI a – 0,89 zł, klasa VI b – 16,83 zł, klasa VII – 34,56 zł, klasa II G – 105,16 zł, klasa III a G – 1,27 zł, klasa III b G – 10,61 zł. Całość zebranej kwoty zostanie przekazana Towarzystwu Nasz Dom, celem akcji jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Uczniowie zaangażowani w przeprowadzenie i podsumowanie akcji: Aleksandra Bamber, Kacper Urbaniak, Daria Piskorska, Oliwia Morzyk, Emilia Kuzajewska, Patryk Kronkowski. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za udział w akcji.

Dodała: Katarzyna Kosmalska