Konkurs ornitologiczny
 06.11.2015 r., odbył się w Chyrzynie VII Konkurs Ornitologiczny nt. „Ptaki P.N. Ujście Warty”. Uczniowie okolicznych szkół gimnazjalnych rywalizowali o tytuł Młodego Ornitologa 2015 r. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 7 szkół. Konkurs, jak w ubiegłych latach, składał się z dwóch etapów: szkolnego oraz finału. W etapie szkolnym wzięło udział 82 uczniów, w finale, z kolei, każdą ze szkół reprezentowało po dwoje finalistów: z Gimnazjów nr 1 i nr 2 w Kostrzynie, z Gimnazjum Krzeszycach, z Gimnazjum w Witnicy, z Gimnazjum w Słońsku, z Gimnazjum w Górzycy. Gimnazjum z Lubniewic reprezentowali: Hubert Capiga i Damian Czech. A na konkursie działo się, działo! Młodzi adepci ornitologii nie tylko wykazali się wiedzą na temat ptaków Parku Narodowego „Ujście Warty” i elementów ich biologii, ale również potrafili rozpoznawać poszczególne gatunki, ich gniazda, a nawet głosy. Uwaga, uwaga…tytuł Młodego Ornitologa 2015 r. oraz I nagrodę zdobył DAMIAN CZECH z Gimnazjum w Lubniewicach (m.in. lornetkę ornitologiczną ), a HUBERT CAPIGA został wyróżniony.

Autor: Bożena Biczyk