7 czerwca 2019 r. turniejem siatkówki zakończyła się kolejna edycja zajęć sportowych „Siatkówka moją pasją”. W turnieju wzięło udział 5 drużyn, które rozgrywały mecze systemem każdy z każdym. I miejsce zajęła drużyna w składzie : Maciej Siwiński, Marcel Glinka i Mateusz Ratajczyk. Zajęcia odbywały w każdy piątek od godziny 17.30 do 19.00. W zajęciach uczestniczyło około 30 dzieci z terenu Gminy Lubniewice. Zajęcia prowadzone były przez Tomasza Janiszewskiego, Jolantę Janiszewską i Marcin Tyczyńskiego. Organizatorem była  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoła Podstawowa w Lubniewicach.