Uczniowie klas trzecich, w październiku, organizują wystawę

tarcz, emblematów i mundurków szkolnych.

Osoby, które posiadają w/w przedmioty prosimy o ich udostępnienie. Termin dostarczenia eksponatów do 10.10.2022 r.

Kontakt u organizatorów.

 Iwona Stelmach i Izabela Kiepura