Nasza szkoła od kilku lat aktywnie uczestniczy w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Jest to inicjatywa polegająca na propagowaniu zdrowego stylu życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z aktywnością fizyczną. W roku szkolnym 2018/2019 program był realizowany w klasach V – VIII SP i III G. Celem głównym podczas realizacji programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną.

W ramach programu szkoła realizowała liczne działania: zajęcia tematyczne, zajęcia sportowe, wyjazdy rekreacyjne na basen, lodowisko, odbył się rajd rowerowy. Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Program realizowany był przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, która zapewniła materiały do realizacji dla nauczycieli, oraz ulotki dla rodziców i broszury dla uczniów.

Dodała: Katarzyna Kosmalska