Decyzją Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 została wybrana oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków firmy Coloonnade. Suma ubezpieczenia wynosi 18000 zł.

Składka za ubezpieczenie wynosi 51 zł płatne u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły do 15.10.2020 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w sekretariacie szkoły.