Decyzją Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 została wybrana oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków firmy Coloonnade.

Składka za ubezpieczenie wynosi 53 zł płatne u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły do 15.10.2023 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w sekretariacie szkoły lub TUTAJ(PDF)

Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW dostępne w sekretariacie szkoły lub TUTAJ (PDF)

)