7 maja 2016 roku odbył się tradycyjny V rajd rowerowy „Żyjmy zdrowo, kolorowo, bez nałogów, w zgodzie z sobą”. Głównym celem rajdu było propagowanie zdrowego trybu życia,  upowszechnianie aktywności ruchowej jako właściwego sposobu spędzania czasu wolnego, popularyzacja turystyki rowerowej, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. W tym roku w rajdzie wzięło aktywny udział niemal 100 uczestników; dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Uczestnicy zostali podzieleni  na cztery zespoły (pod opieką Barbary Sembratowicz, Aldony Mackiewicz, Agnieszki Jenek, Jolanty Janiszewskiej, Tomasza Janiszewskiego, Krzysztofa Jenka, Przemysława Zgierskiego, Arkadiusza Wierzbińskiego, Tomasza Niewiadomskiego, Sylwestra Bilona i licznej grupy rodziców). które miały do pokonania trasy dookoła jeziora Lubniewsko i Lubiąż. W czasie postojów rowerzyści mieli do wykonania zadania związane z wartością dbania o własne zdrowie w formie krzyżówek, rebusów, zgadywanek, eliminatek. Po powrocie do szkoły uczestnicy posilili się grillowaną kiełbasą, następnie dzieci i młodzież wzięły udział w losowaniu pamiątkowych upominków.  Organizatorami rajdu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miejski w Lubniewicach i Zespół Szkół. Dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu rajdu opiekunom, członkom GKRPA, pani Helenie Kowalewskiej oraz wolontariuszom działającym przy Zespole Szkół pod opieką panu Katarzyny Kosmalskiej.

 

Dodała: Katarzyna Kosmalska