burmistrzDnia 9.02.21016 r. na pierwszej lekcji odbyło się spotkanie z Burmistrzem Lubniewic Panem Tomaszem Jaskułą. W spotkaniu uczestniczyły klasy drugie gimnazjum. Celem wizyty Pana Burmistrza było przedstawienie uczniom sposobu funkcjonowania gminy. Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. o budżecie i wydatkach gminy, inwestycjach, współpracy, jaką nasza gmina nawiązywała z innymi gminami, o problemach z jakimi nasza gmina się zmaga. Pod koniec lekcji uczniowie mieli możliwość zadawania Panu Burmistrzowi pytań. Taka forma zajęć bardzo spodobała się uczniom, ponieważ w o przyjemny sposób mogli dowiedzieć się tylu ciekawych rzeczy o swojej gminie.

Dodała: Ewa Młyńczyk