W dniach 12 i 16 lutego 2016r. w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia prozdrowotne dla uczniów klas I a i I b Szkoły Podstawowej . Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zasadami warunkującymi zdrowy tryb życia. W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli krótką prezentację w formie slajdów ,po której przeprowadzona została pogadanka nt. piramidy zdrowego odżywiania się. Na zakończenie, dla utrwalenia zdobytych wiadomości, każdy z uczestników otrzymał do pokolorowania ilustrację promującą zdrowy styl życia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu dzieląc się dotychczas posiadaną wiedzą, w zakresie higieny osobistej i aktywności ruchowej z koleżankami i kolegami z klasy. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły panie: Helena Kowalewska– pielęgniarka szkolna i Izabela Kiepura– wychowawca świetlicy.