W dniu 24 września 2018 r. w klasach drugich odbyły się wybory do samorządów klasowych. To nasze pierwsze wybory. Uczniowie głosowali tajnie. na wybranych kandydatów. Była urna wyborcza i komisja Wyborcza, która czuwała nad prawidłowością głosowania. Wyłoniono samorządy w następujących składach: klasa II a: Marta Kręcichwost– gospodarz, Feliks Stankiewicz– zastępca gospodarz, Maja Kiersztan– skarbnik; klasa II b: Filip Kononowicz– gospodarz, Nadia Mróz– zastępca gospodarza, Aleksander Pezda– skarbnik

Dodała: Iwona Stelmach