OGŁOSZENIE

Informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19,

z dniem 25 maja 2020 r.

zostaną uruchomione

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka        

 w Lubniewicach

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

dla uczniów klas I-III.

W związku z powyższym proszę o zgłoszenie deklaracji udziału dziecka w w/w zajęciach poprzez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie (tel. 957557557) do 20 maja 2020 r. .

Informuję, że zostaną opublikowane procedury, które regulują zasady przyjęć uczniów w czasie epidemii oraz zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

 Z poważaniem Renata Kaczmarek

Załączniki:

Zarządzenie w sprawie   wprowadzenia w szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku  z wystąpieniem COVID – 19 (PDF)

Deklaracja o zamiarze korzystania z zajęć (PDF)

Deklaracja rodzica w sprawie zapoznania się procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły (PDF)